Ehlers Danlos

Vereniging van Ehlers Danlos

Algemeen

De functionaris vormt samen met de andere bestuursleden het bestuur van de Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten (hierna te noemen VED). De VED is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met het Ehlers-Danlos syndroom of een Hypermobiliteits Spectrum Aandoening en de direct betrokkenen.

De functionaris wordt ingeschreven conform de functie en geldende procedure(s) bij de Kamer van Koophandel en is derhalve statutair verantwoordelijk voor de VED.

Als algemeen bestuurslid bent u geen vast onderdeel van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden

De functionaris krijgt vanuit het dagelijks bestuur als opdracht de portefeuille activiteitencoördinator onder zijn/haar/hun verantwoordelijkheid. Deze taak betekent dat de functionaris namens het bestuur de verantwoordelijkheid draagt over de organisatie van alle activiteiten van de vereniging. De functionaris is voorzitter van de diverse werkgroepen/commissies behorende bij de activiteiten en rapporteert hierover in de bestuursvergaderingen.

Dagelijkse werkzaamheden

Van de functionaris wordt gevraagd dat hij/zij/hen voldoende tijd in de coördinatie van activiteiten steekt, met als doel deze taken binnen het afgesproken tijdsbestek af te ronden. Dit komt neer op 6-10 uur per week; indeling van deze uren is naar eigen inzicht.

Het bestuur vergadert zeven keer per jaar. Buitenom deze formele bestuursvergaderingen zijn er frequente informele bijpraatmomenten.

Kwalificaties en vaardigheden

De functionaris bezit bestuurskwaliteiten, zoals: organisatietalent, bij voorkeur opgedaan in een soortgelijke functie; verantwoordelijkheidsbesef; een ruim spectrum aan sociale vaardigheden, zoals o.a. tact, luistervermogen, spontaniteit, empathie en talent om samen te werken; affiniteit met het doel van de vereniging; goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; de objectieve houding dat het doel van de vereniging altijd de hoogste prioriteit heeft, er is geen sprake van persoonlijk belang; hoge integriteitsstandaarden.


Arbeidsvoorwaarden

Bestuursleden ontvangen maandelijks een onkostenvergoeding; er zijn mogelijkheden voor bijscholing (altijd in overleg met het bestuur).

Uitgebreide informatie over de vacature is te krijgen bij dhr. Gert Grotenhuis, secretaris@ehlers-danlos.nl

Naar dit mailadres kun je ook je cv en aanmelding voor de vacature sturen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief