Ehlers Danlos

Vereniging van Ehlers Danlos

Vind je het leuk om deel uit te maken van het dagelijks bestuur van onze vereniging?

De Vereniging voor Ehlers-Danlos patiënten is op zoek naar een algemeen bestuurslid medische zaken:

Algemeen
De functionaris vormt samen met de andere leden het bestuur van de Vereniging van Ehlers-Danlos patiënten (hierna te noemen VED). De VED is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met de Ehlers-Danlos syndromen en Hypermobiliteits Spectrum Aandoening en de direct betrokkenen.

De functionaris wordt ingeschreven conform de functie en geldende procedure(s) bij de Kamer van Koophandel en is derhalve statutair verantwoordelijk voor de VED.

Als algemeen bestuurslid bent u geen vast onderdeel van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden
De functionaris krijgt vanuit het dagelijks bestuur als opdracht de portefeuille medische zaken onder zijn/haar/hunverantwoording. Deze taak houdt onder meer in zijn/haar/hun vertegenwoordiging van de VED bij overleg met nationale en internationale verenigingen, koepels, ziekenhuizen en expertisecentra, contacten met de medische adviesraad en de organisatie van medische webinars.

Dagelijkse werkzaamheden
Van de functionaris wordt gevraagd dat hij/zij/hen voldoendetijd in de opgelegde taak medische zaken stopt met als doel deze taken binnen het afgesproken tijdsbestek af te ronden. Dit komt neer op 4-6 uur per week; indeling van deze uren is naar eigen inzicht. Het bestuur vergadert zeven keer per jaar. Buitenom deze formele bestuursvergaderingen zijn er frequente informele bijpraatmomenten.

Kwalificaties en vaardigheden
De functionaris bezit bestuurskwaliteiten, zoals:

 • Een wetenschappelijk werk- en denkniveau passend bij de portefeuille (bij voorkeur ervaring als bestuurslid in een soortgelijke vereniging/omgeving);
 • Kennis van zorg en zorgsystemen zoals deze in Nederland gelden
 • Verantwoordelijkheidsbesef;
 • Een ruim spectrum aan sociale vaardigheden zoals o.a. tact, luistervermogen, spontaniteit, empathie en samenwerken;
 • Affiniteit met het doel van de vereniging;
 • Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • De objectieve houding dat het doel van de vereniging altijd de hoogste prioriteit heeft, er is geen sprake van persoonlijk belang;
 • Hoge integriteitsstandaarden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Bestuursleden ontvangen maandelijks een onkostenvergoeding;
 • Er zijn mogelijkheden voor bijscholing.

  (altijd in overleg met het bestuur)

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature of interesse hebben dan kun je contact opnemen met dhr. Gert Grotenhuis via secretaris@ehlers-danlos.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief