Vacature Algemeen Bestuurslid

De Nederlandse Vereniging voor Ehlers-Danlos patiënten (VED) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met de syndromen van Ehlers-Danlos en direct betrokkenen. Wij zoeken een algemeen bestuurslid, hij of zij zal deel uitmaken van het bestuur en krijgt een eigen takenpakket toegewezen. Dit kan zijn als contactpersoon voor de medische adviesraad, het bijhouden van wetenschappelijk onderzoek, de financiën, het voorzitterschap of verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers.

Functie:

Het algemeen bestuurslid ondersteunt de overige bestuursleden.
Het algemeen bestuurslid heeft zijn eigen takenpakket en legt hierover verantwoording af aan het bestuur.
Wij zijn met name op zoek naar iemand die geïnteresseerd is in medische zaken en/of het vrijwilligersbeleid.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een penningmeester of secretaris. Momenteel worden deze functies door 1 persoon ingevuld.
Er is ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden.

Bestuurskwaliteiten:

Heeft interesse in de problematiek van de leden van VED.
Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren.
Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en wat er binnen de vereniging aan de orde is.
Heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het bereiken van de gestelde doelen.

Taken en verantwoordelijkheden;

Maakt actief deel uit van het algemeen bestuur.
Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en samenwerkingspartners en/of vrijwilligers anderzijds.
Informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak.
Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur regelmatig over uitvoering en de voortgang hiervan.
Houdt voeling met leden en vrijwilligers(groepen)
Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen uit de leden- en vrijwilligersgroepen.
Brengt relevante ontwikkelingen in.
Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.

Randvoorwaarden:

Het Bestuur vergadert een keer per 6 weken. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.
De tijdsbesteding zal minimaal één dagdeel (4 uur) per week bedragen, mede afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven alsmede de verdeling van de bestuurstaken.
Reiskosten en overige onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging worden vergoed.
Het bestuur wordt professioneel ondersteund door een bureau, en bijscholing op bestuurstaken is mogelijk.

Wij verzoeken nadrukkelijk ook partners/ouders van EDS-patiënten te solliciteren naar deze functie!

U kunt uw sollicitatie en CV sturen naar secretaris@ehlers-danlos.nl

 


 

Wij zoeken voor onze vereniging een LID VAN HET TELEFOONTEAM

Onze vereniging is afhankelijk van de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Om hun vrijwillige diensten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een nieuw lid voor ons telefoonteam. In deze functie heb je 1 dag in de week dienst als beantwoorder van de telefoon (het 0900-nummer) van de VED. Op deze telefoon komt een diversiteit aan vragen binnen. Je zult de mensen te woord staan en daar waar mogelijk, tips/adviezen geven of doorverwijzen. Wij zoeken een gedreven persoon die met veel plezier en inzet deze functie wil vervullen.

Functie-inhoud:

Als lid van het telefoonteam ben je het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging. Dat betekent dat je soms ook administratieve zaken moet afhandelen. Bijvoorbeeld gegevens noteren of doorverwijzen. Gedurende een dag schakel jij je telefoon in als algemene telefoon van de vereniging. Jij bent vaak ook de eerste persoon die gebeld wordt als er (een vermoeden van) een diagnose EDS is. Het is jouw taak om te luisteren, begrip te tonen en soms het gesprek sturing te geven. De leden van het telefoonteam hebben ieder een vast dag in de week dienst en bij calamiteiten wordt het stokje doorgegeven. Het contact naar het bestuur voor deze werkzaamheden loopt via de coördinator van het telefoonteam.

Taken:

Informatie geven daar waar dat kan Gegevens noteren en doorspelen naar de verantwoordelijke binnen de vereniging Doorverwijzen indien nodig Actief luisteren Begrip en medeleven tonen Initiëren van activiteiten binnen de vereniging 1 keer per jaar samenkomen met het hele team voor informatie-uitwisseling en evaluatie

Een lid van het telefoonteam:

Geeft informatie aan diegene die belt en deelt deze informatie met de andere leden van het telefoonteam indien nodig. Brengt informatie en ideeën helder over. Is op de toegewezen dag zoveel mogelijk beschikbaar of zorgt dat diegene teruggebeld wordt . Zorgt mede voor collegialiteit binnen het telefoonteam en springt in, daar waar nodig. Zorgt dat bij problemen de coördinator ingeschakeld wordt. Is in staat om overkoepelend te denken vanuit de vereniging. Houdt zichzelf goed op de hoogte door het magazine, de nieuwsbrieven en de site regelmatig te lezen.

Voor deze vrijwilligersfunctie bieden wij:

Een ruime inwerkperiode. Een onkostenvergoeding en opleidingen. Begrip en achterwacht bij lichamelijke tegenslag.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris@ehlers-danlos.nl De selectieprocedure zal in aanwezigheid van het bestuurslid vrijwilligers en de coördinator van het telefoonteam plaatsvinden.

 


Meer informatie

Uitgebreide informatie over de vacatures is te krijgen bij Marijke Jansen, secretaris@ehlers-danlos.nl. Naar dit mailadres kun je ook je cv en aanmelding voor de vacature sturen.

Heb jij tijd en energie om onze vereniging te helpen? Meld je dan aan! We hebben je hard nodig!

Wij verzoeken nadrukkelijk ook partners/ouders van EDS patiënten te reageren!

Zou u wat voor onze vereniging willen betekenen? Stuur uw open sollicitatie naar secretaris@ehlers-danlos.nl

Wij verzoeken nadrukkelijk ook partners/ouders van EDS patiënten te reageren!