Opgenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2016