Algemene vragen
info@ehlers-danlos.nl

Medische vragen
medischevragen@ehlers-danlos.nl

Voorzitter Janine de Wit- van de Ven
voorzitter@ehlers-danlos.nl

Secretaris Gert Grotenhuis
secretaris@ehlers-danlos.nl

Penningmeester Antoinette Levels-Storken
penningmeester@ehlers-danlos.nl

Redactie VEDmagazine
VEDmagazine@ehlers-danlos.nl

Coördinator VEDmagazine
coVEDmagazine@ehlers-danlos.nl

Website en Nieuwsbrief
info@ehlers-danlos.nl