Ehlers Danlos

Vereniging van Ehlers Danlos

Door middel van uw bijdrage kunnen wij werken aan het realiseren van de doelstellingen van onze vereniging. Alle activiteiten van de vereniging zijn er op gericht meer bekendheid te geven aan- en meer inzicht te krijgen in de syndromen van Ehlers-Danlos. Ook wil de vereniging haar leden graag voorzien van zoveel mogelijk nuttige informatie en bieden wij zoveel mogelijk lotgenotencontact. Als lid van de VED draagt u bij aan dit alles.

Wij hebben de voordelen van ons lidmaatschap voor u op een rijtje gezet:

 • Gratis toezending van het leden-magazine (3x per jaar).
 • Gebruik van informatielijn via telefoon of email.
 • Gebruik maken van de mogelijkheid voor een telefonisch één-op-één-gesprek met een van onze ervaringsdeskundige contactpersonen.
 • Gebruik van onze Medisch Adviesraad bestaande uit 28 specialismen: bij complexe medische vragen kunt u via onze speciale contactpersoon vragen aan hen stellen of uw arts laten overleggen met één van de medische adviesraadartsen.
 • Actuele informatie en contact met lotgenoten tijdens Algemene Ledervergadering, regiodagen, ouder-kinddag, en het jaarlijkse lotgenotencontactweekend. Wij ondersteunen ook initiatieven vanuit de leden zelf om lotgenootbijeenkomsten te organiseren.
 • Belangenbehartiging via gesprekken met belangrijke organisaties in de zorg, politiek (via koepel) en andere belanghebbenden.
 • Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per kalenderjaar.
 • Een lidmaatschap is een familielidmaatschap. Zowel de aanmelder, zijn/haar partner en thuiswonende minderjarige kinderen, alsmede studerende thuis- en uitwonende kinderen worden lid. U ontvangt 1 magazine per lidmaatschap.
 • Leden die lid worden in oktober, november of december kunnen een deel van hun contributie terugvragen. Neem hiervoor contact op via penningmeester@ehlers-danlos.nl

TIP: Vergeet niet bij uw zorgverzekering te controleren of u de contributiefactuur van het lidmaatschap kunt indienen. Sommige zorgverzekeringen vergoeden het lidmaatschap!
Bekijk hier de lijst.

Opzegging lidmaatschap

Conform de statuten van de vereniging is opzegging van het lidmaatschap door een lid slechts mogelijk per 1 januari van elk jaar, met in achtneming een opzegtermijn van dertig dagen voor 1 januari. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door berichtgeving aan de secretaris, secretaris@ehlers-danlos.nl. Graag met vermelding van reden.

Lid worden

 • Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor vereniging gerelateerde informatie zoals uitnodiging Algemene Ledenvergadering, contributienota’s en overige activiteiten.


 • € 0,00
 • LET OP! Voor het voltooien van de aanmelding wordt u nadat u op versturen heeft gedrukt automatisch doorgelinkt naar de afronding van de aanmelding.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Let op, de contributie loopt per kalenderjaar. Vraag geld terug.

Wordt u lid in de laatste drie maanden van een kalenderjaar dan bestaat er voor u de mogelijkheid uw contributie gedeeltelijk terug te vragen. Mail hiervoor naar penningmeester@ehlers-danlos.nl.