Ehlers Danlos

Vereniging van Ehlers Danlos

De afgelopen maanden zijn we als patiëntenvereniging in gesprek geweest met Zilveren Kruis. Aanleiding hiervoor was, het vanaf begin augustus 2023, niet meer vergoeden van rekeningen bij ongecontracteerde revalidatieartsen. Inmiddels hebben we duidelijkheid. Zilveren Kruis zal de niet vergoede declaraties niet alsnog vergoeden. We zullen voornamelijk citeren uit brieven die wij ontvingen van Zilveren Kruis:

“Beleid inzake declaratiecodes 14E489 en 14E490
In het beleid van Zilveren Kruis is opgenomen waaraan moet zijn voldaan om deze
declaratiecodes te kunnen declareren. De beide declaratiecodes mogen maximaal
eenmaal per verzekerde per declaratiecode (dus hetzij code 14E489, hetzij code 14E490)
per nieuwe zorgvraag per jaar machtigingsvrij worden gedeclareerd. Als dus voor een
patiënt eenmaal één van beide codes is gedeclareerd, dan moet voor de volgende
behandeling/consult in geval van dezelfde zorgvraag wél een machtiging worden
aangevraagd. Zilveren Kruis beoordeelt gegeven de diagnose door de behandelend arts,
of is voldaan aan de criteria voor een machtiging voor een verzekerde behandeling (dus
voor een behandeling die uit de basisverzekering kan en mag worden vergoed). Zo ja,
dan mag de tweede declaratiecode ook (deels) worden vergoed met inachtneming van
de voorwaarden voor ongecontracteerde zorg zoals deze in de polisvoorwaarden voor
ongecontracteerde zorg zijn opgenomen. Als er géén machtiging voor de tweede behandeling wordt verstrekt (er is gezien de diagnose van de behandelend arts geen navolgbaarheid voor een tweede
behandeling/consult), dan is er geen sprake van verzekerde zorg en mag deze niet
worden vergoed uit de basisverzekering. Dit is al vanaf 1 januari 2023 (en ook daarvoor)
bestendig beleid. Echter, door een fout in onze systemen zijn een periode de facturen van
de tweede of latere behandelingen niet afgewezen wegens onverzekerde zorg
(immers geen machtiging aangevraagd ter beoordeling), maar zijn de facturen
vergoed. Dat is een fout van Zilveren Kruis en daarom worden deze facturen niet
teruggevorderd bij de verzekerden.”

Zilveren Kruis geeft aan dat voor alle zorgverleners die de declaratiecodes 14E489 en 14E490 hanteren geldt dat er voor een tweede of vervolgbehandeling een machtiging nodig is. Momenteel kennen we twee artsen waarvan de rekeningen zonder machtiging niet vergoed worden. Andere artsen die deze codes zonder machtiging gebruiken zullen volgen. Er is uitdrukkelijk gezegd dat er geen uitzondering gemaakt mag en zal worden.

Het bovenstaande beschreven beleid zou gelden voor de hele Achmea groep, waar naast Zilveren Kruis ook onder andere Interpolis, de Christelijke, FBTO en de Friesland vallen.

Voorts geeft Zilveren Kruis aan:

“De patiënten kunnen in samenspraak met de huisarts naar de juiste (gecontracteerde) zorg worden verwezen en in samenspraak met de afdeling Zorgbemiddeling kan dan een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder in de nabijheid van de patiënten worden gezocht. Zou dat niet zo zijn, dan zou Zilveren Kruis in strijd met de wet handelen.”

Als VED hebben we gevraagd naar een lijst met geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieders. Die hebben we niet ontvangen. Graag willen we onze achterban verzoeken om via de afdeling Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis namen van geschikte zorgaanbieders op te vragen en deze namen met ons te delen via achterbanraadpleging@ehlers-danlos.nl , zodat we een landelijke EDS/HSD zorgkaart kunnen samenstellen.

Gedupeerden die hun declaraties van Zilveren Kruis niet vergoed hebben gekregen, kunnen schriftelijk bezwaar maken via de site van Zilveren Kruis.

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/contact/klacht-indienen

Mocht er een klacht zijn over welke zorgverzekering dan ook dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). https://www.skgz.nl/

Verder willen we wijzen op de documenten die op onze website staan:

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.