Ehlers Danlos

Vereniging van Ehlers Danlos

Op 1 januari wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Je krijgt dan een betere aanvulling naast het loon voor je werkzaamheden. Je moet dit wel regelen VOOR …

Na een aantal maanden on hold te hebben gestaan door de corona maatregelen zullen we in het najaar weer gaan starten met onze cursus Sterk met Pijn. Uiteraard wel rekening houdend met de maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vastleggen van datamogelijkheden start cursus eind oktober/begin november 2020 in …

Altijd een spannend moment. Hoe zal het gaan met de nieuwe juf, de nieuwe school, klas of mentor? Voor sommige kinderen en jongeren zal het voor het eerst zijn na Corona. Daarom organiseert Zorgeloos naar School in de week van 24 – 29 augustus de ‘weer terug naar school’ campagne voor leerling, ouder en school.

Het …

Support beurs verplaatst naar het voorjaar van 2022

Support is een beurs die sterk leunt op ervaren, persoonlijk contact en het zien en voelen wat er mogelijk is om je bewegingsvrijheid te vergroten. Juist voor deze doelgroep moeten we een stapje verder willen gaan in persoonlijk contact.  Daarom gaan we onze energie nu, in overleg met …

Recent is in de Eerste Kamer de Wajongwijziging aangenomen. Ieder(in) heeft met heeft met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), vakbonden en andere partijen actie gevoerd om de wetswijziging zo goed mogelijk uit te laten pakken voor mensen met en beperking.

Er zijn een aantal goede wijzigingen doorgevoerd: [lees verder op Klink]

Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij is: mensen met een beperking of chronische aandoening. “Wanneer horen wij dat het voor ons weer veilig is? Ik zit al 12 weken binnen, ik mis mijn …

Morgenmiddag 17 juni wordt om 14.00 uur het webinar “EDS syndrome: a disorder with many faces” door dokter Fransiska Malfait en Charissa Frank gepresenteerd.
Registratie verloopt via deze link

Informatie over de inhoud en latere beschikbaarheid van het webinar kunt u inwinnen bij onze collega’s van bindweefsel.be

Prof. Franciska Malfait van het UZ Gent zal op 17 juni om 14 uur een webinar geven. Dit webinar biedt een overzicht van de EDS-syndromen in het algemeen.
De link voor het webinar zal later worden gepubliceerd. Hou onze website, facebookpagina of twitter in de gaten voor meer informatie

Bij de versoepeling van de coronamaatregelen houdt het kabinet onvoldoende rekening met de wensen en behoeften van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. En dus zitten veel mensen behoorlijk in de knel. Om daar verbetering in te brengen, begint Ieder(in) een onderzoek. Het is belangrijk dat ook de wensen van …

Wie in het laatste magazine het artikel van Angela Knuchel gelezen heeft, heeft vast gezien dat er een stuk is weggevallen.
Dat spijt ons zeer, en we willen uiteraard iedereen de gelegenheid bieden het artikel in z`n geheel te lezen.
Je moet je schouders er maar even onder zetten…
Schouderklachten bij EDS
Auteur: Angela Knuchel, Valentien Spanhove
Foto’s: Angela Knuchel …

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief